>> Audionom?
>> Psykolog?
>> Pilot? 
Här är listan på Sacos framtidsjobb – och förklaringen till varför det är just där arbetsmarknaden är god.
 
•  Arkitekt: Ett mycket konjunkturkänsligt yrke som just nu har en bättre persiod eftersom byggandet börjar sätta fart efter 1990-talets svåra år. Uppgången väntas fortsätta några år till, men någon stabil framtid går inte att spå arkitekter.
 
•  Audionom: Alltfler unga människor får problem med hörselskador, samtidigt som en åldrande befolkning behöver audionomers hjälp att utreda hörselproblem. De nyutbildade audionomerna kommer inte att räcka för att motsvara pensionsavgångarna. Audionomer har en alternativ arbetsmarknad i Norge och Danmark, där konkurrensen om dem är stark.
 
•  Biomedicinare: Efterfrågas inom läkemedelsbranschen och den biotekniska industrin.
 
•  Fartygsbefäl: Stora pensionsavgångar är att vänta och nyrekryteringen är låg.
 
•  Livsmedelsingenjör: Företagen inom livsmedelsindustrin trycker på för att få fler utbildningsplatser.
 
•  Logoped: Bristen på utbildade logopeder är redan stor och väntas förbli så många år framöver. I dag anställs många logopeder direkt efter avslutad utbildning.
 
•  Meteorolog: Liten kår med stora pensionsavgångar att vänta.
 
•  Officer: Försvaret ska banta, men militärhögskolan kommer att fortsätta ta in 560 aspiranter om året fram till år 2004. Samtliga beräknas få arbete. Officerarna anses även ha en alternativ arbetsmarknad i den civila världen, inom ledarskapsområden i näringslivet och skolan.
 
•  Optiker: En liten och åldrande yrkeskår som väntar stora pensionsavgångar. Alltför få utbildas, enligt en oroad bransch som uppvaktat regeringen i frågan.
 
•  Pilot: Stora pensionsavgångar väntar de närmaste åren. Utbildningen i Sverige är mycket liten. Tidigare utbildade sig många piloter i USA, vilket inte längre är möjligt för att få arbete i Sverige. Den amerikanska utbildningen går inte längre att konvertera till svensk pilotexamen.
 
•  Psykolog: Stora pensionsavgångar de närmaste fem, tio åren. Alltför få utbildas för att motsvara avgångarna.
 
•  Socionom: Saco menar att socionomer kommer att behövas inom äldrevård, socialvård, undervisning, forskning och offentlig förvaltning. Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, tycker däremot att det utbildas tillräckligt många socionomer redan.
 
•  Tandläkare: Stora pensionsavgångar väntar, många tandläkare har flyttat utomlands och utbildningen har dragits ner med 40 procent. Samtidigt åldras befolkningen och behovet av tandvård ökar. Både Ams och tandläkarförbundet anser att tandläkaryrket blir ett bristyrke inom fem, tio år.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright Workshopping 1998-2009
 
Drivs och ägs av CLM KOMMUNIKATION